zpět na přehled fakult

UKF v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Fakulta ponúka uchádzačom možnosť uplatniť si alternatívne kritérium ako náhradu za ústnu formu internej časti maturitnej skúšky výsledky Národných porovnávacích skúšok (NPS) z predmetov AJ, NJ alebo Biológia (podľa študijného programu). A súčasně možnosť uplatniť si alternatívne kritérium ako náhradu za externú časť maturitnej skúšky, resp. profilové predmety výsledky Národných porovnávacích skúšok (NPS) z testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).

Viac informácií nájdete na webových stránkach fakulty.
Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všetky bc. obory

8. 12. 2018

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

1. 5. 2019

Všeobecné študijné predpoklady

Biologie

Anglický jazyk

Německý jazyk

Nejbližší termín zkoušek

8. 12. 2018
VŠP

30. 3. 2019
BIO

30. 3. 2019
AJ

30. 3. 2019
NJ

 

Webové stránky fakulty

www.fsvaz.ukf.sk

Předání výsledku fakultě