zpět na přehled fakult

MU v Brně, Fakulta sociálních studií

Pokud se hlásíte k bakalářskému studiu, můžete si vybrat, zda chcete absolvovat Test studijních předpokladů (TSP) organizovaný MU, nebo test Obecných studijních předpokladů (OSP) organizovaný společností Scio.

V obou případech musíte absolvovat ještě test ze Základů společenských věd (ZSV) u společnosti Scio.

Pozor, poslední uznávaný termín u SCIO testů je 2. dubna 2023.

Pro všechny své přihlášky do bakalářského studia si musíte vybrat stejný způsob přijímacího řízení.

Výsledek testu ZSV tvoří 60 % a test OSP (případně TSP) 40 % výsledného přepočteného percentilu.

POZOR - absolvovat musíte českou verzi testů, slovenská vám nebude uznána.

Více informací naleznete na webových stránkách fakulty.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bakalářské

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

Obecné studijní předpoklady (váha předmětu 0,8)

Základy společenských věd (váha předmětu 1,2)

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě