zpět na přehled fakult

SPU v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu

Prijímacia skúška môže byť odpustená a na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorí dosiahnu v teste Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo jeho českej verzie v teste Obecných studijních předpokladů (OSP) percentil 60 a viac.
Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všetky bc. obory

všechny termíny

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Nejbližší termín zkoušek

8. 12. 2018
OSP

8. 12. 2018
VŠP

 

Webové stránky fakulty

http://www.fem.uniag.sk/sk/

Předání výsledku fakultě