zpět na přehled fakult

UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Pre absolventov SOŠ aj gymnazií môže skúška z matematiky, biológie alebo chémie od spoločnosti Scio nahradiť povinnú súčasť prijímacieho konania - výsledok maturitnej skúšky z odborného predmetu. Uchádzači môžu tiež namiesto uplatnenia priemeru známok počas štúdia na strednej škole vykonať test Všeobecných študijných predpokladov a získať tak ďalšie potrebné body (maximálne 60).

Garantované prijatie na štúdium majú uchádzači, ktorí v teste VŠP Národných porovnávacích skúšok (ďalej len NPS) v danom akademickom roku dosiahli percentil vyšší ako 60.

Viac informácií nájdete na stránkach fakulty

Programy Uznávané
termíny
Předměty

Bc. obory

pro uchazeče z gymnázií i středních odborných škol

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Chemie

Biologie

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě