zpět na přehled fakult

UMB v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Na štúdium bude prijatý bez prijímacích skúšok uchádzač, ktorý dosiahne v teste Všeobecných študijných predpokladov (VŠP), alebo v jeho českej verzii Obecné studijní předpoklady (OSP) celkový percentil rovnaký, alebo vyšší ako 50.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bc.

všechny termíny

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Nejbližší termín zkoušek

7. 12. 2019
OSP

7. 12. 2019
VŠP

 

Webové stránky fakulty

http://www.fpvmv.umb.sk/uchadzaci/ponuka-studia-pre-akademicky-rok-2019-2020/

Předání výsledku fakultě