zpět na přehled fakult

UMB v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Na štúdium bude prijatý bez prijímacích skúšok uchádzač, ktorý dosiahne v teste Všeobecných študijných predpokladov (VŠP), alebo v jeho českej verzii Obecné studijní předpoklady (OSP) celkový percentil rovnaký, alebo vyšší ako 50.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bc.

všechny termíny

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady