zpět na přehled fakult

TnUAD v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky

Bakalárske študijné programy

Uchádzači s trvalým pobytom v SR alebo ČR môžu preukázať splnenie ďalších podmienok prijatia absolvovaním testu zo Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo Matematiky (MAT), v ktorom získajú percentil aspoň 30.

Zahraniční uchádzači, ktorí dodajú overenú kópiu dokladu uznania stredného vzdelania a preukážu kvalitu vzdelania (článok 5 bod 3.2 Smernice FŠT), preukážu jazykové zdatnosti absolvovaním testu zo Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) a dosiahnutým percentilom aspoň 15.

Zahraniční uchádzači, ktorí dodajú overenú kópiu dokladu uznania stredného vzdelania a nepreukážu kvalitu vzdelania (článok 5 bod 3.2 Smernice FŠT), absolvujú test zo Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo Matematiky (MAT), v ktorom získajú percentil aspoň 30.

Zahraniční uchádzači, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko (ďalej len „A-DO-DU“), absolvujú test zo Všeobecných študijných predpokladov (VSP) alebo Matematiky (MAT), v ktorom získajú percentil aspoň 30.

Podrobné informácie nájdete v Smernici Podmienky a pravidlá prijímacieho konania pre I. stupeň vysokoškolského štúdia platné pre akademický rok 2023/2024, ktorá je dostupná tu

Inžinierske študijné programy

Zahraniční uchádzači preukážu jazykové zdatnosti absolvovaním testu zo Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) a dosiahnutým percentilom aspoň 15.

Podrobné informácie nájdete v Smernici Podmienky a pravidlá prijímacieho konania pre II. stupeň vysokoškolského štúdia platné pre akademický rok 2023/2024, ktorá je dostupná tu.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

Bakalárske: uchádzači s trvalým pobytom v SR alebo ČR

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Matematika

Bakalárske: zahraniční uchádzači A-DO-DU

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Matematika

Bakalárske: zahraniční uchádzači s nepreukázanou kvalitou vzdelania

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Matematika

Bakalárske: zahraniční uchádzači s preukázanou kvalitou vzdelania

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Všeobecné študijné predpoklady

Inžinierske: zahraniční uchádzači

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Všeobecné študijné predpoklady

Nejbližší termín zkoušek

29. 4. 2023
VŠP

29. 4. 2023
MA

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě