zpět na přehled fakult

SU v Opavě, Fakulta veřejných politik

Pokud se hlásíte do studijních programů Sociální práce ve veřejné správě, Sociální patologie a prevence, Speciální pedagogika a Edukační péče o seniory, musíte se v 1. kole PŘ zúčastnit testu Obecných studijních předpokladů v termínech do 20. 5. 2023.

Pokud se hlásite do studijního programu Edukační péče o seniory v rámci druhého kola přijímacího řízení, musíte se zůčastnit testu Obecných studijních předpokladů v termínech od 10. 12. 2022 do 8. 8. 2023.

V případě, ze se hlásíte do studijního programu Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence a Pediatrické ošetřovatelství, máte možnost písemně požádat o prominutí přijímací zkoušky a originálem certifikátu doložit, že jste se zúčastnili testu OSP s výsledným minimálním percentilem 30. Certifikát je třeba doložit do 2.4.2023.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

Edukační péče o seniory (2. kolo PŘ)

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

8. 8. 2023

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Sociální patologie a prevence, Speciální pedagogika, Edukační péče o seniory, Sociální práce ve veřejné správě

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence, Pediatrické ošetřovatelství

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Nejbližší termín zkoušek

8. 8. 2023
OSP

8. 8. 2023
VŠP

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě