zpět na přehled fakult

PA ČR v Praze, Fakulta bezpečnostně právní

Uchazeči (s výjimkou příslušníku bezpečnostních sborů a dalších skupin specifikovaných v podmínkách přijímacího řízení) musí absolvovat test Základů společenských věd a test cizího jazyka.

Podrobné podmínky najdete na webových stránkách fakulty.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

bakalářské studijní programy

všechny termíny

Základy společenských věd

Anglický jazyk
nebo Německý jazyk
nebo Španělský jazyk

Nejbližší termín zkoušek

7. 12. 2019
ZSV

7. 3. 2020
AJ

4. 4. 2020
NJ

4. 4. 2020
ŠJ

 

Webové stránky fakulty

https://www.polac.cz/g2/view.php?uchazec/index.html

Předání výsledku fakultě