zpět na přehled fakult

MENDELU v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Uchazeči o studium bakalářských studijních programů musí absolvovat test Obecných studijních předpokladů.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

bakalářské studijní programy

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

4. 4. 2020

1. 5. 2020

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Nejbližší termín zkoušek

7. 12. 2019
OSP

7. 12. 2019
VŠP

 

Webové stránky fakulty

http://frrms.mendelu.cz/

Předání výsledku fakultě