zpět na přehled fakult

UP v Olomouci, Právnická fakulta

Pro přijímání do studijních oborů Právo a Právo ve veřejné správě bude fakulta vycházet z výsledků testu Obecných studijních předpokladů (OSP) a testu Základů společenských věd (ZSV).
Pro přijímání do studijního oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo bude fakulta vycházet z výsledků testu ZSV pro navazující magisterské studium evropských studií.

Uchazeč, který podá elektronickou přihlášku na obor Evropská studia, má možnost absolvovat test (ZSV ES) v termínu 25. 5. 2019 zdarma (na základě poskytnutého poukazu na zkoušku). Pro uchazeče o obory Právo a Právo ve veřejné správě budou tyto poukazy vystaveny na NSZ (OSP+ZSV) konající se v termínu 25. 5. 2019.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

Evropská studia se zaměřením na evropské právo (navazující Mgr.)

1. 5. 2019

25. 5. 2019

Základy společenských věd Evropská studia

Právo (Mgr.)

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady
váhy oddílů
verbální 0,7
analytický 0,3

Základy společenských věd
váhy oddílů
člověk a společnost 0,2
stát a právo 0,5
hospodářství a svět 0,3

Právo ve veřejné správě (bc.)

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady (váha předmětu 1)
váhy oddílů
verbální 0,7
analytický 0,3

Základy společenských věd (váha předmětu 1)
váhy oddílů
člověk a společnost 0,2
stát a právo 0,5
hospodářství a svět 0,3

Nejbližší termín zkoušek

8. 12. 2018
OSP

8. 12. 2018
ZSV

1. 5. 2019
ZSV ES

 

Webové stránky fakulty

www.pf.upol.cz/

Předání výsledku fakultě