zpět na přehled fakult

UP v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

Bez přijímacích zkoušek budou přijati uchazeči, kteří absolvují test OSP/VŠP či Matematika a dosáhnou percentilu minimálně 90.
Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

Bakalářské studijní programy

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Nejbližší termín zkoušek

30. 3. 2019
OSP

30. 3. 2019
VŠP

30. 3. 2019
MA

 

Webové stránky fakulty

http://www.prf.upol.cz/

Předání výsledku fakultě