zpět na přehled fakult

UP v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

Bez přijímacích zkoušek budou přijati uchazeči, kteří absolvují test OSP/VŠP či Matematika a dosáhnou požadovaného percentilu (bližší informace o výši požadovaného percentilu pro různé obory/programy najdete na webu fakulty zde

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

Bakalářské studijní programy

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

1. 5. 2020

23. 5. 2020

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Nejbližší termín zkoušek

1. 5. 2020
OSP

1. 5. 2020
VŠP

1. 5. 2020
MA

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě