zpět na přehled fakult

UP v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

Bez přijímacích zkoušek budou přijati uchazeči, kteří absolvují test OSP/VŠP či Matematika a dosáhnou percentilu minimálně 90.
Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

Bakalářské studijní programy

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Matematika