zpět na přehled fakult

UP v Olomouci, Fakulta tělesné kultury

Pro vybrané bakalářské programy je nezbytné absolvovat test Obecných studijních předpokladů (OSP). Níže najdete konkrétní seznam programů, kterých se tato povinnost týká.

Fakulta vám poskytuje poukaz na test OSP v termínu 29. 4. zdarma. Poukazy si budete moci koncem března vyzvednout tady.

Přijímací řízení na fakultu dále obsahuje různé části, vždy podle zvoleného studijního oboru (talentovou a ústní část), podrobné intormace najdete na webových stránkách fakulty.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

Aplikované pohybové aktivity – speciálně pedagogický základ

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva

Rekreologie – pedagogika volného času

Tělesná výchova pro vzdělávání – sdružené studium

Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi

Trenérství a sport – pedagogika volného času

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě