zpět na přehled fakult

UP v Olomouci, Fakulta tělesné kultury

Pokud se hlásíte do bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport, napíšete si test Obecných studijních předpokladů (OSP) případně jeho slovenskou variantu test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).

Fakulta vám poskytuje poukaz na test OSP nebo test VŠP v termínu 30. 4. zdarma. Poukazy si budete moci vyzvednout tady.

Přijímací řízení na fakultu dále obsahuje různé části, vždy podle zvoleného studijního oboru (talentovou a ústní část), podrobné intormace najdete na webových stránkách fakulty.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základ

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva

Rekreologie se zaměřením na pedagogiku sportu

Tělesná výchova pro vzdělávání

Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi

Trenérství a sport - pedagogika volného času

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě