zpět na přehled fakult

OU v Ostravě, Přírodovědecká fakulta

Přijímací zkouška bude prominuta uchazeči, který absolvuje test Obecných studijních předpokladů (OSP) či jeho slovenskou verzi test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) a dosáhne percentil minimálně 70.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

vybrané bc. obory

7. 12. 2019

8. 2. 2020

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě