zpět na přehled fakult

OU v Ostravě, Přírodovědecká fakulta

Přijímací zkouška bude prominuta uchazeči, který absolvuje test Obecných studijních předpokladů (OSP) či jeho slovenskou verzi test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) a dosáhne percentil minimálně 70.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

vybrané bc. obory

8. 12. 2018

1. 2. 2019

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Nejbližší termín zkoušek

8. 12. 2018
OSP

8. 12. 2018
VŠP

 

Webové stránky fakulty

https://prf.osu.cz/22873/podminky-k-prijeti-obsah-a-forma-prijimaci-zkousky/

Předání výsledku fakultě