zpět na přehled fakult

UHK v Hradci Králové, F. informatiky a managementu

Pokud uchazeč složí zkoušku Matematika s percentilem 80 a více, může mu být prominuta přijímací zkouška. 

O prominutí zkoušky je třeba písemně požádat a žádost na fakultu doručit nejpozději 31. 5. 2020.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

Informační management

Aplikovaná informatika

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

1. 5. 2020

Matematika

Nejbližší termín zkoušek

1. 5. 2020
MA

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě