zpět na přehled fakult

UHK v Hradci Králové, Fakulta informatiky a managementu

Pokud uchazeč složí zkoušku Matematika s percentilem 80 a více, může mu být prominuta přijímací zkouška. 

O prominutí zkoušky je třeba písemně požádat a žádost na fakultu doručit nejpozději 15. 5. 2018.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

Informační management

Aplikovaná informatika

8. 12. 2018

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

Matematika

Webové stránky fakulty

http://www.uhk.cz/cs-CZ/FIM

Předání výsledku fakultě