zpět na přehled fakult

SU v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta

U vybraných oborů je jako součást přijímacího řízení vyžadován test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenská verze test Všeobecných študiných predpokladov (VŠP). 
V 1. kole PŘ fakulta akceptuje testování absolvované do 28. 4. 2018.
Ve 2. kole PŘ fakulta akceptuje všechny termíny testování.
Více informací na webových stránkách fakulty.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

Český jazyk a literatura + Historie

Archeologie + Historie

Archeologie + Muzeologie

Lázeňství a turismus

Historie

Historie - muzeologie

Historie - památková péče

Archeologie

Knihovnictví

8. 12. 2018

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

1. 5. 2019

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Nejbližší termín zkoušek

1. 5. 2019
OSP

1. 5. 2019
VŠP

 

Webové stránky fakulty

http://www.fpf.slu.cz/

Předání výsledku fakultě