zpět na přehled fakult

ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií

Přijímací zkoušku na bakalářský studijní program nemusíte psát, pokud v předmětu Matematika (MAT) nebo Obecné studijní předpoklady (OSP) dosáhnete percentilu 85 nebo vyššího.

Bez přijímací zkoušky můžete být přijati i v případě úspěšného absolvování FIKS. Bližší informace tady.

Více informací najdete na stránkách fakulty.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bakalářské obory

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Matematika