zpět na přehled fakult

SU v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta

Děkan fakulty promine přijímací zkoušku uchazečům, kteří z testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) dosáhnou percentil 40 a více.
Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bakalářské obory

8. 12. 2018

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

1. 5. 2019

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Webové stránky fakulty

http://www.opf.slu.cz/

Předání výsledku fakultě