zpět na přehled fakult

UK v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří splní následující kritéria:

Magisterský studijní program FARMACIE v prezenční formě studia

• V testech Přírodních věd (Biologie a Chemie) dosáhnou celkový percentil stejný nebo vyšší než 80. Celkový percentil je stanoven jako průměr percentilů z obou testů.

nebo

• V testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné předpoklady (VŠP) dosáhnou percentil stejný nebo vyšší než 80 a současně absolvují výuku předmětů chemie a biologie v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou let studia a nejsou klasifikováni známkou horší než 2 (velmi dobře).

Bakalářský studijní program ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA v prezenční formě studia 

• V testech Přírodních věd (Biologie a Chemie) dosáhnou celkový percentil stejný nebo vyšší než 70. Celkový percentil je stanoven jako průměr percentilů z obou testů.

nebo

• V testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné předpoklady (VŠP) dosáhnou percentil stejný nebo vyšší než 70 a současně absolvují výuku předmětů chemie a biologie v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou let studia a nejsou klasifikováni známkou horší než 2 (velmi dobře).

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

Bakalářský studijní program ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA v prezenční formě studia

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Biologie

Chemie

Magisterský studijní program FARMACIE v prezenční formě studia

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Biologie

Chemie

Nejbližší termín zkoušek

7. 12. 2019
OSP

7. 12. 2019
VŠP

4. 4. 2020
BIO

4. 4. 2020
CHE

 

Webové stránky fakulty

http://www.faf.cuni.cz/

Předání výsledku fakultě