zpět na přehled fakult

ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Uchazečům - cizincům, kteří mají trvalé bydliště mimo ČR může být prominuta přijímací zkouška, pokud složí test z Matematiky.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

bc. obory

8. 2. 2020

7. 3. 2020

4. 4. 2020

1. 5. 2020

Matematika

Nejbližší termín zkoušek

8. 2. 2020
MA

 

Webové stránky fakulty

https://web.fsv.cvut.cz/zajemce-o-studium/bakalar/

Předání výsledku fakultě