zpět na přehled fakult

Hotel and Tourism Management Institute

Uchazeči z ČR a SR s pasem EU, kteří v rámci Národních srovnávacích zkoušek dosáhnou v testu OSP percentil 80 a více, mohou získat stipendium ve výši 40 % školného. Pokud kritérium splní větší počet uchazečů o studium, vybráni budou pouze první dva přihlášení uchazeči. Výsledek je nutno doložit certifkátem (v angličtině), zaslaným na adresu HTMi Hotel Campus Mariental and Panorama, Soerenberg, 6174, Switzerland nebo na email petr.jiskra@htmi.ch.

Webové stránky fakulty

http://www.htmi.ch

Předání výsledku fakultě