zpět na přehled fakult

ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická

Přijímací zkouška bude prominuta všem uchazečům o studium v bakalářských programech, kteří absolvují test z matematiky (MAT) nebo test Obecných studijních předpokladů (OSP) a umístí se mezi 10 % nejlepších (percentil 90 a výše).

Uchazeči o studium programu Otevřená informatika s nejlepším výsledkem mohou získat stipendium.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

bakalářské studijní programy

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

4. 4. 2020

Obecné studijní předpoklady

Matematika

Nejbližší termín zkoušek

8. 2. 2020
OSP

8. 2. 2020
MA

 

Webové stránky fakulty

http://www.fel.cvut.cz/rozvoj/podminky-prijeti-BP.html

Předání výsledku fakultě