zpět na přehled fakult

TU v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Do studijních programů Filologie a Geografie, stejně jako do všech kombinací oborů se zaměřením na vzdělávání (v rámci programů Specializace v pedagogice, Fyzika, Geografie, Chemie, Informatika, Matematika, Tělesná výchova a sport) a do oboru Rekreologie jsou uchazeči při dosažení percentilu alespoň 55 v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) přijati automaticky.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

vybrané bc. obory

8. 12. 2018

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

1. 5. 2019

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Nejbližší termín zkoušek

30. 3. 2019
OSP

30. 3. 2019
VŠP

 

Webové stránky fakulty

www.fp.tul.cz

Předání výsledku fakultě