zpět na přehled fakult

UPa v Pardubicích, Fakulta ekonomicko-správní

Uchazeči o studium, kteří vykonají test Obecných studijních předpokladů (OSP), získají v rámci přijímacího řízení bonifikaci. Ti uchazeči, kteří dosáhnou v testu OSP percentil 50 a lepší, budou přijati ke studiu na FES. Podrobněji o podmínkách přijímacího řízení na FES zde.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bc.

8. 12. 2018

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

1. 5. 2019

Obecné studijní předpoklady

Webové stránky fakulty

http://www.upce.cz/fes/index.html

Předání výsledku fakultě