zpět na přehled fakult

UPa v Pardubicích, Fakulta ekonomicko-správní

Uchazeči o studium, kteří vykonají test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo test z Matematiky (MAT), získají v rámci přijímacího řízení bonifikaci. Pokud dosáhnete v testu OSP percentil 65 a lepší, budete ke studiu přijati přednostně. 

Programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bc.

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Obecné studijní předpoklady

Matematika

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě