zpět na přehled fakult

UPa v Pardubicích, Fakulta ekonomicko-správní

Uchazeči o studium, kteří vykonají test Obecných studijních předpokladů (OSP), získají v rámci přijímacího řízení bonifikaci. Ti uchazeči, kteří dosáhnou v testu OSP percentil 50 a lepší, budou přijati ke studiu na FES. Podrobněji o podmínkách přijímacího řízení na FES zde.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bc.

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

1. 5. 2020

23. 5. 2020

Obecné studijní předpoklady

Nejbližší termín zkoušek

1. 5. 2020
OSP

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě