zpět na přehled fakult

UPa v Pardubicích, Dopravní fakulta Jana Pernera

V případě, že absolvujete test Matematiky nebo Obecných studijních předpokladů, získáte bonifikaci v rámci přijímacího řízení.

Podrobnější informace najdete na webových stránkách fakulty.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

bc. programy

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Obecné studijní předpoklady

Matematika

Nejbližší termín zkoušek

29. 4. 2023
OSP

29. 4. 2023
MA

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě