zpět na přehled fakult

VUT v Brně, Fakulta stavební

Pro program Architektura pozemních staveb je test OSP (VŠP) součástí druhého kola přijímacího řízení. První kolo přijímacího řízení sestává z talentové zkoušky (hodnotí se například schopnost zvládnout perspektivu, proporce a přesvědčivé grafické vyjadřování). Třetí částí je Odborná rozprava. 

Uchazeči o studijní programy Stavební inženýrství, Městské inženýrství a Geodézie a kartografie, kteří dosáhnou percentil min. 40 z OSP (VŠP) nebo Matematiky, budou přijati bez přijímacích zkoušek. Vykonáte-li test později než 31.3., je pro prominutí přijímací zkoušky potřeba fakultě předložit ceftifikát NSZ.

 

Programy Uznávané
termíny
Předměty

Architektura pozemních staveb

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Stavební inženýrství

Městské inženýrství

Geodézie a kartografie

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

Obecné studijní předpoklady

Všeobecné študijné predpoklady

Matematika