zpět na přehled fakult

VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Uchazečům o studium v bakalářských studijních oborech bude prominuta přijímací zkouška, pokud se v testu Matematika (MAT) umístí mezi 50 % nejlepšími. O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeč fakultu včas písemně požádat.
Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bakalářské

8. 2. 2020

7. 3. 2020

1. 5. 2020

Matematika

Nejbližší termín zkoušek

1. 5. 2020
MA

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě