zpět na přehled fakult

VUT v Brně, Fakulta podnikatelská

Bez přijímacích zkoušek budou přijati uchazeči všech bc. studijních oborů vyučovaných v českém jazyce, kteří v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) dosáhli celkový percentil 75 a vyšší.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

bc. obory

8. 12. 2018

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Nejbližší termín zkoušek

8. 12. 2018
OSP

8. 12. 2018
VŠP

 

Webové stránky fakulty

http://www.fbm.vutbr.cz

Předání výsledku fakultě