zpět na přehled fakult

VUT v Brně, Fakulta podnikatelská

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči o studium bakalářských studijních programů Ekonomika podniku, Manažerská informatika, Procesní management, Účetnictví a daně, kteří v některém z fakultou uznávaných termínů absolvovali test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) a získali celkový percentil 60 a vyšší (celkový percentil = průměrný percentil z verbálního a analytického oddílu). Výsledek musí uchazeč doložit na fakultu písemně originálem certifikátu (nebo jeho úředně ověřenou kopií) spolu se žádostí, a to do do 31. 3. 2023.

 

Programy Uznávané
termíny
Předměty

Ekonomika podniku, Manažerská informatika, Procesní management, Účetnictví a daně

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Nejbližší termín zkoušek

4. 3. 2023
OSP

4. 3. 2023
VŠP

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě