zpět na přehled fakult

VUT v Brně, Fakulta podnikatelská

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči o studium bakalářských studijních programů Ekonomika podniku, Manažerská informatika, Procesní management, Účetnictví a daně, kteří v některém z fakultou uznávaných termínů absolvovali test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) a získali celkový percentil 60 a vyšší (celkový percentil = průměrný percentil z verbálního a analytického oddílu). Výsledek musí uchazeč doložit na fakultu písemně originálem certifikátu (nebo jeho úředně ověřenou kopií) spolu se žádostí, a to do do 31. 3. 2023.

 

Programy Uznávané
termíny
Předměty

Ekonomika podniku, Manažerská informatika, Procesní management, Účetnictví a daně

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě