NSZ pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

Naší snahou je vyjít vstříc také všem uchazečům se specifickými nároky. Chceme pomoci uchazečům nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, uchazečům s pohybovým hendikepem, případně jinak postiženým a uchazečům se specifickými poruchami učení. Spolupracujeme s odbornými pracovišti, která se na takovou pomoc specializují.

Uchazeči se specifickými nároky mohou NSZ vykonat přímo na těchto pracovištích. Absolvují stejný test ve stejném termínu jako všichni ostatní uchazeči. Podle daného hendikepu je zadání testu modifikováno do podoby, aby s ním uchazeč mohl pracovat. Také samotný průběh zkoušky je přizpůsoben danému hendikepu.


Místa a termíny konání

Místo konání zkoušky, stejně jako termín konání zkoušky, si zvolíte v průběhu samotné přihlášky k NSZ, jejíž součástí je i možnost požádat o specifické podmínky. Uchazeči se specifickými nároky se mohou přihlásit ke všem termínům zkoušek.


Přihláška a pozvánka

K NSZ se můžete přihlásit po kliknutí na odkaz "Přihlásit", případně telefonicky na čísle 234 705 555.

V přihlášce je třeba v tomto smyslu vyplnit potřebné údaje a popis omezení. Po vyplnění a odeslání přihlášky zašlete aktuální a platné podklady z pedagogicko-psychologické poradny nebo od lékaře (formulář vyhotovený pro maturitní zkoušku od CERMATu zasílat nelze, není dostačující), na základě kterých bude možné stanovit úpravy zkoušek. Tyto podklady zašlete nejpozději 14 dní před termínem NSZ na email scio@scio.cz.

V týdnu před zkouškou obdržíte e-mailem pozvánku ke zkouškám (bude také dostupná v osobním profilu na ww.scio.cz/nsz). V pozvánce bude uvedeno místo konání zkoušky, termín a čas a veškeré informace potřebné pro její vykonání. Úprava podmínek je možná jen pro zkoušky, ke kterým se přihlásíte ve standardním termínu pro registraci.

 

Posouzení zdravotní dokumentace provádí Scio ve spolupráci se Střediskem pro pomoc uchazečům se specifickými nároky Teiresiás Brno. Pokud se bude jednat z vaší strany o oprávněné nároky, je možné zkoušky vykonat v centrech pro hendikepované uchazeče v Praze, Brně a Ostravě.

produkty