NSZ pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

Snahou naší společnosti je vyjít vstříc také všem uchazečům se specifickými nároky, kteří se hlásí na fakulty přijímající na základě Národních srovnávacích zkoušek (NSZ). Chceme pomoci uchazečům nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, uchazečům s pohybovým hendikepem, případně jinak postiženým a uchazečům se specifickými poruchami učení. Abychom vyhověli specifickým nárokům uchazečů, spolupracujeme s odbornými pracovišti, která se na pomoc těmto uchazečům specializují.

Uchazeči se specifickými nároky mohou NSZ vykonat přímo na těchto pracovištích. Absolvují stejný test ve stejném termínu jako všichni ostatní uchazeči, kteří se NSZ účastní. Podle daného hendikepu je zadání testu modifikováno do takové podoby, aby s ním uchazeč mohl pracovat podle svých potřeb. Taktéž samotný průběh zkoušky je přizpůsoben danému hendikepu uchazeče.


Místa a termíny konání

Místo konání zkoušky, stejně jako termín konání zkoušky, si uchazeč zvolí v průběhu samotné přihlášky k NSZ.

Uchazeči se specifickými nároky se mohou přihlásit ke všem termínům zkoušek.


Přihláška a pozvánka

K NSZ se uchazeč může přihlásit po kliknutí na odkaz "Přihlásit" v levém menu, případně telefonicky na čísle 234 705 555.

V přihlášce je třeba v tomto smyslu vyplnit potřebné údaje a omezení, se kterými účastník potřebuje pomoci. Po vyplnění přihlášky a po provedení úhrady zkoušek předáme údaje uchazeče se specifickými nároky specializovanému pracovišti. Zástupce pracoviště se se studentem v období 14 dnů před zkouškou spojí, aby se s ním domluvil na konkrétní modifikaci testu a na tom, jak bude zkouška probíhat. Případně si se studentem domluví schůzku, na níž společně vše vyzkouší.

Týden před zkouškou obdrží uchazeč e-mailem pozvánku ke zkouškám (bude také dostupná v zákaznickém profilu na stránkách www.scio.cz/nsz). V pozvánce bude uvedeno místo konání zkoušky, termín a čas zahájení zkoušky a veškeré informace potřebné pro její vykonání.


Specifické poruchy učení a NSZ

Pokud se domníváte, že vám testy společnosti Scio mohou působit potíže znamenající znevýhodnění, označte v přihlášce, že potřebujete upravené podmínky a pošlete na adresu scio@scio.cz zprávu z vyšetření z pedagogicko psychologické poradny nebo od neurologa. Zpráva nesmí být starší dvou let. (Obvykle nepostačuje formulář vyhotovený pro maturitu, zašlete nám prosím přímo zprávu z vyšetření (SPU). Obvykle je vyhotovena zároveň s formulářem pro maturitu.) Důležité jsou také relevantní lékařské zprávy (zrak, sluch, pohyb, psychické obtíže...). Málokdy se dá ze samotného formuláře pro maturitu vyčíst něco použitelného.)

Posouzení zdravotní dokumentace provádí společnost Scio ve spolupráci se Střediskem pro pomoc uchazečům se specifickými nároky Teiresiás Brno. Pokud se bude jednat z vaší strany o oprávněné nároky, je možné zkoušky vykonat v centrech pro hendikepované uchazeče v Praze, Brně a Ostravě.

produkty