Lektoři prezenčních kurzů

S kým se na kurzu potkáte?

Po vystudování právnické fakulty a fakulty mezinárodních vztahů VŠE, několika stážích v pražských advokátních kancelářích, Senátu a u organizátora jedné mezinárodní konference o technologii a právu, jsem ukotvil v jedné velké americké korporaci, kde se zabývám finanční analýzou. Mimo svou hlavní práci mám také praxi ve finančním poradenství a od roku 2008, kdy Scio začalo s vlastními přípravnými kurzy na NSZ, v těchto kurzech lektoruji. Ve volném čase rád vytrvalostně běhám, plavu nebo si zahraju squash. Ze všech věcí, které jsem dělal, mě práce se studenty baví nejvíce a shledávám ji také velmi smysluplnou a naplňující.

Neznalost nevede pouze k neúspěchu u zkoušek, ale často vede i ke špatným rozhodnutím, mylným postojům a strachu z neznámého. Proto se snažím budoucím generacím předávat své znalosti získané během deseti let studia politologie a evropských studií na filozofické a právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a doplňovat je o praktické zkušenosti z mezinárodních organizací a evropských institucí. Jako vysokoškolský pedagog si dobře uvědomuji smysl práce s mladými lidmi a jejich hluboký význam pro budoucnost naší společnosti.

Sama jsem si prošla přijímacím řízením na VŠ před šesti roky a od té doby spolupracuji se společností Scio. Volba vysoké školy je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí v životě mladého člověka, a proto věřím, že příprava k takovému kroku by se rozhodně neměla podcenit. Studentům se na kurzech snažím pomoci a na zkoušku je co nejlépe připravit, nabídnout jim cenné rady a zkušenosti a hlavně je povzbudit k přípravě na vysokou školu. V hodině nám vládne vždy pohodová, uvolněná atmosféra a věřím, že studenti si během mých hodin skoro ani neuvědomí, že vlastně sedí ve školních lavicích. 

Mám za sebou vysokoškolské studium v oboru Středoevropská studia a nyní dokončuji navazující obor Politologie. Zabývám se politickým marketingem, díky tomu jsem v posledních komunálních volbách pracoval jako volební manažer pro jedno politické sdružení. V dřívější době jsem vedl studentské občanské sdružení a také jsem pracoval s mládeží na dětských táborech jako oddílový či programový vedoucí. Vzdělání je pro mě neoddělitelná součást rozvoje lidskosti.
 

Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého s aprobací český jazyk – občanská výchova a později také Právnickou fakultu téže univerzity, obor Právo. V současné době pracuji jako advokátní koncipient v Šumperku, v minulosti jsem učil na Střední škole sociální péče a služeb v Zábřehu a ještě předtím jsem pracoval jako vedoucí oddělení výkonu trestu ve Věznici Mírov. Domnívám se, že jsem komunikativní a přátelský a mnohem raději než hledání důvodů, jak „by to nešlo“ mám hledání možností a způsobů, jak řešit nové výzvy a podílet se na otáčení kolem dějin, byť i jen nepatrným způsobem.

Jsem mladý, usměvavý kluk. Studuju mezinárodní vztahy na UK. A mimo školu hodně rád cestuji, projel jsem Evropu, Severní Ameriku, Blízký východ a Indii.
 

Iva Skybová studovala teoretickou kybernetiku na Přírodovědecké fakultě UJEP v Brně (dnes Masarykova univerzita) a doplňkové pedagogické minimum na Ostravské univerzitě. Přes 20 let učí na gymnáziu Hladnov v Ostravě, vede přípravné kurzy pro studium na SŠ i VŠ (matematika, OSP, TSP). Druhý rok pracuje v mezinárodním projektu Creative classrooms lab - projekt zaměřený na metodickou podporu práce s tablety ve výuce.


 

„Nechci vědět vše o něčem, ale něco o všem“. Vystudoval jsem postupně matematiku, fyziku, informatiku a management, to vše v oblasti vzdělávání, kterým se živím celý produktivní život jako učitel, lektor a manager vzdělávacích projektů. Záběr zájmů mám široký, kdysi jsem pořádal třeba internetové scrabble turnaje, dnes mě baví mj. mystery geocaching nebo killer sudoku. Mám rád logiku a Francii (když už tam po mně pojmenovali město:). Poslední dobou mě zaujala Hofstadterova kniha Existenciální gordická balada.
 

Lektoruji prezenční kurzy od roku 2008, v současné době pracuji jako odborný asistent VŠCHT Praha, obor Technologie vody a prostředí. Mám ráda swing, vysoké hory, vodu, cyklistiku, knížky Pavla Čecha, dobré lidi, dobré kafe…
"Naděje není přesvědčení, že něco dopadne dobře, nýbrž jistota, že něco má smysl, lhostejno, jak to dopadne…“ Václav Havel

produkty