zpět na přehled testů

Test Matematika na VŠ

1. Z následujících čísel je největší:

a = (1 · 2) · (2011 · 2012)

b = (1 + 2) · (2011 · 2012)

c = (1 · 2) · (2011 + 2012)

d = (1 + 2) + (2011 · 2012)

2. David hraje každý všední den fotbal a v sobotu i v neděli chodí do posilovny. Dnes se sportovně vyžíval jinak než předevčírem. Počet dní v týdnu, které tomuto popisu vyhovují, je:

3. Počet všech přirozených čísel, která vyhovují rovnici (a - π) · (2a + 1) · (7 - a) · (a + √2) = 0, je:

4. Obdélník je jedním osovým řezem rozdělen na dva obdélníky, z nichž každý má obvod 140 cm. Jiným osovým řezem je rozdělen na dva obdélníky, z nichž každý má obvod 100 cm. Obvod původního obdélníku je:

5. Kvádr byl obarven červenou barvou a následně rozřezán rovnoběžně se svými stěnami na několik shodných krychliček. Víme, že právě 13 ze vzniklých krychliček nemá obarvenou ani jednu svou stěnu. Počet krychliček, které mají obarvené právě dvě své stěny, je:

6. V jedné zemi se cena zboží během posledního roku zvětšila o 100 000 %. Nová cena byla vzhledem k původní ceně větší:

7. Rozdíl druhých mocnin dvou po sobě jdoucích přirozených čísel je 2011. Součet těchto dvou čísel je:

8. Heslo, které má 5 znaků, je sestavené z číslic a z malých písmen mezinárodní abecedy (která má celkem 26 písmen). Na každém místě hesla může být libovolný znak, znaky se mohou libovolně opakovat. Maximální počet všech hesel, která můžeme takto sestavit, je:

Porovnání s ostatními a šance na přijetí jsou přístupné registrovaným uživatelům. Prosím vyplňte e-mail a ihned vám pošleme odkaz na detailnější vyhodnocení.