O testech a lidech

Častá představa je, že udělat test znamená, že se sejde několik učitelů a napíše požadovaný počet úloh. V takovém případě s velkým rizikem dostanete test, který neměří moc přesně. Testy v rámci Národních srovnávacích zkoušek se připravují více než rok a podílí se na nich řada lidí. Každý test má navíc měřitelné a spočítatelné parametry.
 
Test z každého předmětu má svého garanta. Zpravidla se jedná o odborníka na určitou oblast, který zodpovídá za sestavení testu. Testy z Matematiky tak připravují členové Jednoty českých matematiků a fyziků, testy z Biologie zkušení vyučující z přírodovědně zaměřených gymnázií, za zkoušky z Chemie odpovídají chemičtí inženýři. Garant má za úkol sestavit test z úloh, které tvoří zkušení autoři. Obvykle se jedná o další odborníky a profesionály z dané oblasti. Úlohy ze Základů společenských věd připravují právníci, psychologové či filozofové, úlohy pro jazykové zkoušky chystají rodilí mluvčí, úlohy z OSP píší například úspěšní řešitelé logických olympiád.
 
Protože každý test obsahuje unikátní úlohy, je nutné nejprve zjistit, jak je úloha obtížná a nakolik se hodí do našeho testu. K tomu slouží pilotáž, v rámci které jsou úlohy předloženy studentům z vybraných středních škol. Na základě pilotáže je možné zjistit, jak jsou úlohy obtížné a jak diskriminují (rozlišují) mezi uchazeči s různou úrovni schopností nebo znalostí. Optimální srovnávací test by měl obsahovat zhruba 10 % velmi lehkých úloh, 20 % lehkých úloh, 40 % středně těžkých úloh, 20 % těžkých úloh a 10 % velmi těžkých úloh. Důležitou statistikou je reliabilita, neboli spolehlivost výsledků testování. Čím vyšší má test reliabilitu, tím více si můžeme být jisti, že náš test opravdu dobře zjišťuje schopnosti nebo znalosti uchazeče. Pro vývoj testů využíváme moderní poznatky statistiky a psychometrie.
 

Vývoj testu

 

Kdo se zkoušek účastní

Počty účastníků u jednotlivých termínů během akademického roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U každého termínu mohou účastníci dobrovolně vyplnit dotazník. Všechny odpovědi od roku 2009 najdete v interaktivní aplikaci.

 

Kdo zkoušky připravuje

Ve Scio se na konání zkoušek podílí celkem 15 projektových koordinátorů, odborníků na testování, analytiků a programátorů. Ti však tvoří pouze zlomek celkového počtu lidí nutných k realizaci zkoušek. Na organizaci NSZ se podílí více než 2 tisíce lidí. Jedna se o garanty a oponenty testů, autory testových úloh, operátory zákaznického servisu, korektory, grafiky, překladatele nebo zadavatele zkoušek. Cílem celého tohoto náročného procesu je poskytnou uchazečům co nejférovější, nejtransparentnější a díky desítkám míst konání také nejpohodlnější cestu, jak se dostat na vysokou školu. Realizace NSZ není zdarma, například v akademickém roce 2017/18 stály 20,6 milionu Kč. 

 

 


Zajímá vás více o zkouškách nebo přípravě testů? Budeme rádi, když nám napíšete.