Percentil a výsledok

Polovica správne zodpovedaných otázok by mala znamenať priemerný výsledok, teda percentil 50 zo 100. Ten vás pomeriava s tisícmi ostatných uchádzačov, spravidla o prestížne fakulty VŠ (percentil 50 znamená, že ste lepší než polovica všetkých ostatných).
 
Školy prijímajú podľa rôznych percentilov - záleží na počte prihlásených. Na niektoré odbory VŠ prijímali napríklad už od percentilu 10. Na iné, kde je veľký previs uchádzačov (lekárske odbory, právnické v Českej republike), bolo naopak potrebné dosiahnuť takmer 90.
 
Pokiaľ má fakulta nastavenú pevnú hranicu pre prijatie, nájdete ju uvedenú na stránke s prehľadom fakúlt VŠ s NPS. U VŠP býva najčastejšou hranice 40-70.

 

produkty