Percentil

Varianty testů jsou vytvořeny tak, aby si byly co nejpodobnější, ale v některých termínech mohou být rozdíly mezi skupinami účastníků. Proto se percentil v předmětech s velkým počtem termínů a s významně odlišnými skupinami účastníků (OSP, VŠP) ještě „harmonizuje“. Harmonizace se provádí následovně: před prvním termínem proběhne tzv. panelové testování, na základě kterého se určí referenční škála. Bloky úloh z panelového testování se následně vkládají do ostrých testů v jednotlivých termínech. Takovým úlohám říkáme kotvící úlohy. Prostřednictvím kotvících úloh lze porovnat schopnosti uchazečů z daného termínu se schopnostmi uchazečů z panelu, a potažmo tedy schopnosti uchazečů z jednotlivých termínů mezi sebou. Toto porovnání se provádí ekvipercentilovou metodou.

Výsledkem je tzv. harmonizovaný percentil. Základem pro harmonizovaný percentil je tedy referenční škála, která je stanovena na počátku daného školního roku. Percentily ze všech termínů jsou přepočteny na tuto výchozí referenční škálu, proto při výpočtu harmonizovaného percentilu například ve čtvrtém termínu nehraje žádnou roli, jací uchazeči přijdou v pátém nebo šestém termínu. Harmonizovaný percentil, který uchazeč po daném termínu obdrží, je tedy finální a nebude se později měnit. Tento percentil je číslem, na základě kterého lze navzájem porovnat uchazeče ze všech míst v České a Slovenské republice, kde se test koná, ze všech termínů v daném školním roce. Pro každý ze dvou oddílů OSP resp. VŠP se tento percentil počítá samostatně.

produkty