Příprava na zkoušky

Naše nejvyužívanější testy nejsou o naučených znalostech. Příprava není nutná, ale může vám pomoci se rychleji seznámit s testy a zjistit předem své šance. Testy z NSZ najdete u každého předmětu zkoušek v přehledu testů. 

 

 

Neomezená příprava


Dostanete všechny materiály pro přípravu, můžete kdykoliv chodit na kterýkoliv kurz a využít individuální konzultace.

Prezenční kurzy


Přihlaste se na kurz před nejbližším termínem zkoušek.
 

Tištěné publikace


Cvičebnice se stovkami řešených úloh i strategiemi jak na test. Aktualizované verze.

On-line kurzy


Stovky řešených úloh s vysvětlením i strategie řešení. 
 


 

Hlásíte se i na fakultu bez NSZ? 

Na MU v Brně by se vám mohl hodit prezenční kurz TSP. Na lékařské fakulty třeba cvičné testy nebo přijímačky nanečisto

produkty