Mimořádný termín zkoušek

Zkouška proběhla 30. května, pouze v online podobě. 

Zúčastnilo se jí 3.678 uchazečů. 

Definitivní výsledky najdete ve svém osobním profilu

produkty