Popis a ukázky testů

Vývoj testů je dlouhý a náročný proces. Na jeho konci stojí testy, které měří schopnosti uchazečů přesněji a spolehlivěji. Můžete se s nimi seznámit níže. 
 

Kurzy a tištěné publikace pro přípravu
 

Obecné studijní předpoklady


Zkouška testuje základní dovednosti a schopnosti, které potřebujete pro úspěšné studium. Nemusíte se učit, nejde o test znalostí. Důležitou roli hraje i omezený čas na řešení.

Základy společenských věd


Průřezový test. Vychází ze základů společenských věd v rozsahu vyučovaném na gymnáziích. Obsahuje tři části – Člověk a společnost, Stát a právo a Hospodářství a svět.

Matematika


Zkouška zjišťuje matematické znalosti a dovednosti v porovnání s ostatními. Budete potřebovat znalosti v rozsahu předmětu matematiky pro gymnázia.

Biologie


Zkouška ověřuje znalosti biologie v rozsahu, v jakém je tento předmět vyučován na gymnáziích.

 

Chemie


Zkouška ověřuje znalosti chemie v rozsahu, v jakém je tento předmět vyučován na gymnáziích.

 

Jazyky (Aj, Nj, Šj)


Zkouška ověřuje, jaké máte znalosti jazyka v rozsahu studia na střední škole. Obsahuje gramatiku, čtení i poslechovou část.
 

Všeobecné študijné predpoklady


Slovenská varianta testu OSP. Je vyžadována na některých slovenských VŠ. V ČR ji zohledňuje jen několik fakult. Hlásíte-li se na VŠ v SR, můžete používat i slovenskou verzi webu.

General Academic Prerequisites


Anglická varianta testu OSP. Uznávají ji vybrané fakulty VŠ.

 

Test pro Evropské právo a politiky EU


Test se skládá z 40 úloh z politologie a reálií české politiky, práva a evropské integrace. Je určen pro uchazeče o obor Evropské právo a politiky EU Právnické fakulty UPOL.

Загальні передумови вивчення


Іспит перевіряє основні вміння та навички, необхідні для успішного навчання. Це не перевірка знань. Обмежений час на рішення також відіграє важливу роль.