Popis a ukázky testů

Vývoj testů je dlouhý a náročný proces podléhající zásadám educational measurement. Na jeho konci stojí testy,
které měří schopnosti uchazečů přesněji a spolehlivěji. Můžete se s nimi seznámit níže. 

 

Přípravné kurzy, tištěné publikace a internetové kurzy

 

Obecné studijní předpoklady

Zkouška testuje základní dovednosti a schopnosti, které potřebujete pro úspěšné studium. Nejde o test znalostí. Důležitou roli hraje i omezený čas na řešení.

Základy společenských věd

Průřezový test. Vychází ze základů společenských věd v rozsahu vyučovaném na gymnáziích. Obsahuje tři části – Společnost a jedinec, Stát a právo a Hospodářství a svět.

 

Matematika

Zkouška zjišťuje matematické znalosti a dovednosti v porovnání s ostatními. Budete potřebovat znalosti v rozsahu předmětu matematiky pro gymnázia.

Biologie

Zkouška ověřuje znalosti biologie v rozsahu, v jakém je tento předmět vyučován na gymnáziích.

 

Chemie

Zkouška ověřuje znalosti chemie v rozsahu, v jakém je tento předmět vyučován na gymnáziích.

Anglický, německý a španělský jazyk

Zkouška ověřuje, jaké máte znalosti jazyka v rozsahu studia na střední škole. Obsahuje gramatiku, čtení i poslechovou část.

 

Všeobecné študijné predpoklady

Slovenská varianta testu OSP. Je vyžadována na některých slovenských VŠ. V ČR ji zohledňuje jen několik fakult. Hlásíte-li se na VŠ v SR, můžete používat i slovenskou verzi webu.

ZSV pro nav. magisterské studium

Test se skládá z 40 úloh z politologie a reálií české politiky, práva a evropské integrace. Je určen pro uchazeče o obor Evropská studia se zaměřením na Evropské právo PF UPOL.