Biologie - přehled témat

Všeobecná biologie a genetika

 • chemické složení organismů
 • cytologie – dělení jádra a buněk

Všeobecná biologie

 • vědní disciplíny biologie
 • charakteristika živých soustav
 • evoluční biologie

Živočišné tkáně

 • cytologie,
 • stavba živočišného těla

Mikrobiologie

 • virologie
 • biologie prokaryot

Botanika

 • stavba rostlinného těla
 • fyziologie rostlin
 • systém a ekologie rostlin
 • systém a ekologie dalších skupin organismů

Zoologie

 • systém a ekologie živočichů

Biologie člověka

 • kosterní soustava
 • svalová soustava
 • cévní soustava a imunita
 • dýchací soustava
 • trávicí soustava a výživa
 • močová soustava
 • kožní soustava a termoregulace
 • nervová soustava, smysly
 • endokrinní soustava
 • pohlavní soustava a rozmnožování
 • ontogenetický vývoj člověka

Genetika

 • molekulární genetika
 • genetika jedince
 • genetika populací
 • mutace
 • genetika člověka
 • biotechnologie (genové inženýrství, klonování, šlechtění, aj.)

Ekologie

 • organismus a prostředí
 • populace
 • společenstva
 • ekosystémy a biosféra
 • vliv člověka na životní prostředí
 • ochrana přírody v ČR
produkty