zpět na přehled testů

Matematika

Zkouška vychází z osnov předmětu matematika pro gymnázia. Jsou v ní úlohy z tematických celků základní poznatky z matematiky, algebra, funkce a rovnice, geometrie v rovině a prostoru, analytická geometrie, kombinatorika a pravděpodobnost a statistika.

Test obsahuje 30 úloh na jejichž řešení budete mít 90 minut.

Při řešení testu není možné používat pomůcky (tabulky, kalkulačka), ale všechny výpočty lze zvládnout bez použití kalkulačky. Součástí zadání jsou volné stránky na poznámky a přehled důležitých vzorců. Zadání zkoušek administrovaných na Slovensku je ve slovenštině.

 

Kompletní testy z posledních zkoušek

Test z NSZ, duben 2018

Test z NSZ, březen 2018

Test je srovnávací - pro dosažení dobrého výsledku není nutné odpovědět na všechny otázky. Přibližně polovina správně vyřešených úloh (vždy v rámci jednoho oddílu) by měla znamenat průměrný výsledek.