zpět na přehled testů

Matematika

 

Zkouška vychází z osnov předmětu matematika pro gymnázia. Jsou v ní úlohy ze základních poznatků z matematiky, algebry, funkcí a rovnic, geometrie v rovině a prostoru, analytické geometrie, kombinatoriky a pravděpodobnosti a statistiky. Test obsahuje 35 úloh, na jejichž řešení budete mít 90 minut.
Při řešení testu sice není možné používat pomůcky (tabulky, kalkulačka), ale všechny výpočty jde zvládnout bez použití kalkulačky. Součástí zadání jsou také volné stránky na poznámky i přehled důležitých vzorců. Zadání zkoušek administrovaných na Slovensku je ve slovenštině.

 

Testy ze zkoušek a ukázky

Test je srovnávací - pro dosažení dobrého výsledku není nutné odpovědět na všechny otázky. Přibližně polovina správně vyřešených úloh by měla znamenat průměrný výsledek
 

Krátký ukázkový on-line test

Test z NSZ, březen 2023

Test z NSZ, únor 2023

Test z NSZ, duben II 2022 

 

Placená příprava

Příprava na zkoušky není nutná, ale může vám pomoci se rychleji seznámit s testy a jejich řešením.

Online kurzy