zpět na přehled testů

Test OSP v NSZ

Test Obecných studijních předpokladů (OSP) v rámci NSZ testuje základní dovednosti a schopnosti pro úspěšné vysokoškolské studium. Nejde o test středoškolských znalostí, při řešení úloh vycházíte pouze z informací v zadání. Test je proto spravedlivější – jeho výsledek nezáleží tolik na tom, na jak kvalitní střední škole kdo studoval. Důležitou roli hraje i omezený čas na řešení.

 

Oddíly testu

Na každý oddíl je přesně stanovený čas. Mezi oddíly nejde během zkoušky přeskakovat.
 

Verbální oddíl (35 minut, 33 úloh)

Úlohy v tomto oddílu testují schopnost precizní práce s jazykem, porozumění delším textům a předložené argumentaci. Úlohy vyžadují pečlivou analýzu textů a kritickou práci s textem jako celkem.

Analytický oddíl (50 minut, 33 úloh) 

Úlohy testují schopnost práce se soubory informací, orientaci v sadě podmínek a vyvozování z nich a schopnost pracovat s kvantitativními údaji (potřebné matematické znalosti ale jen výjimečně přesahují úroveň ZŠ).

 

Testy a ukázky

Test je srovnávací - pro dosažení dobrého výsledku není nutné odpovědět na všechny otázky.
Přibližně polovina správně vyřešených úloh (vždy v rámci jednoho oddílu) by měla znamenat průměrný výsledek. 
 

Krátký ukázkový on-line test 

Test z NSZ, květen 2019 (varianta A)

Test z NSZ, květen 2019 (varianta B)

Test z NSZ, květen II 2019 (varianta A)

Test z NSZ, květen II 2019 (varianta B)

 

Přípravné kurzy, tištěné publikace a internetové kurzy