zpět na přehled testů

Test OSP v NSZ

Test Obecných studijních předpokladů (OSP) v rámci NSZ testuje základní dovednosti a schopnosti pro úspěšné vysokoškolské studium. Nejde o test středoškolských znalostí, při řešení úloh vycházíte pouze z informací v zadání. Test je proto spravedlivější – jeho výsledek nezáleží na tom, na jak kvalitní střední škole kdo studoval. Důležitou roli hraje i omezený čas na řešení.

 

Oddíly testu

Na každý oddíl je přesně stanovený čas. Mezi oddíly nejde během zkoušky přeskakovat.
 

Verbální oddíl (35 minut, 33 úloh)

Úlohy v tomto oddílu testují schopnost precizní práce s jazykem, porozumění delším textům a předložené argumentaci. Úlohy vyžadují pečlivou analýzu textů a kritickou práci s textem jako celkem.

Analytický oddíl (50 minut, 33 úloh) 

Úlohy testují schopnost práce se soubory informací, orientaci v sadě podmínek a vyvozování z nich a schopnost pracovat s kvantitativními údaji (potřebné matematické znalosti ale jen výjimečně přesahují úroveň ZŠ).

 

Testy a ukázky

Test je srovnávací - pro dosažení dobrého výsledku není nutné odpovědět na všechny otázky.
Přibližně polovina správně vyřešených úloh (vždy v rámci jednoho oddílu) by měla znamenat průměrný výsledek. 


Krátký ukázkový on-line test 

Test z NSZ, červenec 2020

Test z NSZ, červen II 2020

Test z NSZ, červen 2020

 

Přípravné kurzy, tištěné publikace a internetové kurzy