zpět na přehled testů

Test OSP v NSZ

Test Obecných studijních předpokladů (OSP) v rámci NSZ testuje základní dovednosti a schopnosti pro úspěšné vysokoškolské studium. Nejedná se o test středoškolských znalostí, při řešení úloh se vychází pouze z informací v zadání. Test je proto spravedlivější – jeho výsledek nezáleží tolik na tom, na jak kvalitní střední škole kdo studoval.

 

Oddíly testu

Na každý oddíl je přesně stanovený čas. Mezi oddíly nelze během zkoušky přeskakovat.

Verbální oddíl (35 minut, 33 úloh)

Úlohy v tomto oddílu testují schopnost precizní práce s jazykem, porozumění delším textům a předložené argumentaci. Úlohy vyžadují pečlivou analýzu textů a kritickou práci s textem jako celkem.

Analytický oddíl (50 minut, 33 úloh)

Úlohy testují schopnost pracovat s kvantitativními údaji a provádět základní matematické úvahy, schopnost zorientovat se v sadě podmínek a vyvozovat z nich a schopnost práce se soubory informací. K řešení tohoto oddílu je nutné mít určité matematické znalosti, které však zpravidla nepřesahují úroveň základní školy.

 

Kompletní testy z posledních zkoušek

Test z NSZ, květen 2018 (varianta A)

Test z NSZ, květen 2018 (varianta B)

Test z NSZ, duben 2018 (varianta A)

Test z NSZ, duben 2018 (varianta B)
 

Test je srovnávací - pro dosažení dobrého výsledku není nutné odpovědět na všechny otázky.
Přibližně polovina správně vyřešených úloh (vždy v rámci jednoho oddílu) by měla znamenat průměrný výsledek. 

 

 

7 tipů k řešení testu od Milana Malého, koordinátora přípravných kurzů

 

 

Kurzy a tištěné cvičebnice


Přehled přípravných prezenčních a on-line kurzů a tištěné cvičebnice