zpět na přehled testů

Test OSP v NSZ

Test Obecných studijních předpokladů (OSP) v rámci NSZ testuje základní dovednosti a schopnosti pro úspěšné vysokoškolské studium. Nejedná se o test středoškolských znalostí, při řešení úloh se vychází pouze z informací v zadání. Test je proto spravedlivější – jeho výsledek nezáleží tolik na tom, na jak kvalitní střední škole kdo studoval.

 

Oddíly testu

Na každý oddíl je přesně stanovený čas. Mezi oddíly nejde během zkoušky přeskakovat.
 

Verbální oddíl (35 minut, 33 úloh)

Úlohy v tomto oddílu testují schopnost precizní práce s jazykem, porozumění delším textům a předložené argumentaci. Úlohy vyžadují pečlivou analýzu textů a kritickou práci s textem jako celkem.

Analytický oddíl (50 minut, 33 úloh) 

Úlohy testují schopnost pracovat s kvantitativními údaji, zorientovat se v sadě podmínek a vyvozovat z nich a schopnost práce se soubory informací. K řešení je nutné mít určité matematické znalosti, ty ale zpravidla nepřesahují úroveň základní školy.

 

Testy a ukázky

Test je srovnávací - pro dosažení dobrého výsledku není nutné odpovědět na všechny otázky.
Přibližně polovina správně vyřešených úloh (vždy v rámci jednoho oddílu) by měla znamenat průměrný výsledek. 
 

Krátký ukázkový on-line test 

Test z NSZ, prosinec 2018 (varianta A)

Test z NSZ, prosinec 2018 (varianta B)

Test z NSZ, květen 2018 (varianta A)

Test z NSZ, květen 2018 (varianta B)

 

 

Přípravné kurzy, tištěné publikace a internetové kurzy