zpět na přehled testů

Test OSP v NSZ


Test Obecných studijních předpokladů (OSP) v rámci NSZ testuje základní dovednosti a schopnosti pro úspěšné vysokoškolské studium. Nejde o test středoškolských znalostí, při řešení úloh vycházíte pouze z informací v zadání. Test je proto spravedlivější – jeho výsledek nezáleží na tom, na jak kvalitní střední škole kdo studoval. Důležitou roli hraje i omezený čas na řešení.

 

Oddíly testu

Na každý oddíl je stanovený čas. Mezi oddíly nejde během zkoušky přeskakovat.
 

Verbální oddíl (35 minut, 33 úloh)

Úlohy v tomto oddílu testují schopnost precizní práce s jazykem, porozumění delším textům a předložené argumentaci. Úlohy vyžadují pečlivou analýzu textů a kritickou práci s textem jako celkem.

Analytický oddíl (50 minut, 33 úloh) 

Úlohy testují schopnost práce se soubory informací, orientaci v sadě podmínek a vyvozování z nich a schopnost pracovat s kvantitativními údaji (potřebné matematické znalosti ale jen výjimečně přesahují úroveň ZŠ).

 

Testy z minulých zkoušek a ukázky

Test je srovnávací - pro dosažení dobrého výsledku není nutné odpovědět na všechny otázky. Přibližně polovina správně vyřešených úloh by měla znamenat průměrný výsledek. Od školního roku 2022/2023 obsahují všechny úlohy pouze čtyři nabízené odpovědi.
 

Krátký ukázkový on-line test

Test z NSZ, březen 2023 - varianta A  

Test z NSZ, březen 2023 - varianta B 

Test z NSZ, únor 2023 - varianta A  

Test z NSZ, únor 2023 - varianta B 

Test z NSZ, prosinec 2022 - varianta A  

Test z NSZ, prosinec 2022 - varianta B 

 

Placená příprava

Příprava na zkoušky není nutná, ale může vám pomoci se rychleji seznámit s testy a jejich řešením.

Prezenční kurzy s lektorem

Tištěné publikace

Online kurzy