zpět na přehled testů

Všeobecné študijné predpoklady

 

Test Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) je slovenskou verzí testu OSP. Průběh zkoušky, délka testu, čas na jeho řešení i ostatní parametry tak odpovídají české verzi.

 

K výsledku testu přihlížejí zejména slovenské vysoké školy. V ČR ho zohledňují jen některé fakulty. Podrobnosti najdete u každé z nich v seznamu fakult s NSZ. 

Podrobnější popis a ukázky testu najdete na slovenské jazykové verzi webu.