zpět na přehled testů

Základy společenských věd - ZSV

 

Test se skládá z 60 úloh a je rozdělen do tří částí: Člověk a společnost (úlohy z psychologie, sociologie, filozofie), Stát a právo (politologie a právo), Hospodářství a svět (ekonomie, evropská integrace a moderní dějiny od 1848 do současnosti s důrazem na české a světové dějiny v kontextu mezinárodních vztahů).
V testu se neobjevují úlohy zasahující do jiných oblastí ani úlohy k aktuálnímu kulturnímu dění. Určitou výjimkou jsou úlohy týkající se politického dění: smyslem není zkoumat podrobné znalosti, ale celkový přehled v oborech politologie a evropská integrace získávaný třeba sledováním politického dění nebo četbou denního tisku. Na řešení testu budete mít 60 minut, mezi jednotlivými oddíly je možné přecházet a úlohy řešit v libovolném pořadí.

 

Testy ke stažení a ukázky

Test je srovnávací - pro dosažení dobrého výsledku není nutné odpovědět na všechny otázky. Přibližně polovina správně vyřešených úloh by měla znamenat průměrný výsledek
 

Krátký ukázkový on-line test

Test z NSZ, duben 2023

Test z NSZ, březen 2023

Test z NSZ, únor 2023

Seznam odborné literatury 

 

Placená příprava

Příprava na zkoušky není nutná, ale může vám pomoci se rychleji seznámit s testy a jejich řešením.

Prezenční kurzy s lektorem

Tištěné publikace

Online kurzy