Zpracování osobních údajů

Zaškrtnutím políčka se souhlasem dáváte správci osobních údajů, společnosti www.scio.cz, s.r.o., IČ: 27156125, se sídlem Praha 8, Pobřežní 34, PSČ 18000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100551, svůj výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za těchto podmínek:

Souhlas se týká těchto údajů:

  • email, který byl získán od subjektu údajů v rámci tzv. testové pilotáže.

Údaje budou zpracovány za účelem: zasílání informačních emailů týkajících se studia na VŠ mého oborové zaměření nebo důležitých informací o přijímacím řízení a NSZ. Zasílané informace mohou mít charakter obchodního sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Údaje budou zpracovávány v případě emailové adresy po dobu 2 let.

Informace o zpracování emailové adresy

Zpracování bude prováděno pouze Správcem, emailová adresa nebude předávána třetím osobám (zpracovatelé či příjemci).

Každý, jehož údaje Správce zpracovává na základě poskytnutého souhlasu, má právo:

  • souhlas kdykoliv odvolat
  • požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává, a o způsobech jejich zpracování
  • požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu či aktualizaci
  • požadovat po Správci výmaz veškerých svých údajů, které Správce zpracovává
  • v případě pochybností o dodržování povinností při zpracování osobních údajů se obrátit se stížností na Správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Další informace o zpracování osobních údajů: Ochrana osobních údajů společnosti Scio.

V případě jakýchkoliv dotazů či za účelem uplatnění práv subjektu údajů je možné kontaktovat správce (email: scio@scio.cz, telefon 234 705 555) nebo přímo pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Scio (email: poverenec@scio.cz, telefon: 234 705 032).

produkty