Nejlepší slovenští maturanti se chystají studovat v ČR

 

Počet zahraničních studentů na vysokých školách v ČR stále roste, největší část tvoří uchazeči ze Slovenska. Přichází hlavně za studiem IT, lékařských oborů a ekonomie. Očekávají vyšší kvalitu výuky a uplatnění po studiu. Nejvíce jich je v Brně, Praze a Olomouci.

 

Souhrnná zpráva s doprovodnými grafy na: www.scio.cz/download/KOMPLETNI_ZPRAVA_slovaci_v_CR.pdf

 

V listopadu uskutečnila společnost Scio testování studijních předpokladů na slovenských SŠ. Cílem bylo seznámit slovenské studenty s typem testu, se kterým se čím dál častěji setkávají v přijímacím řízení na vysoké školy v ČR i v SR. Společně se samotným testováním proběhlo i dotazníkové šetření, které se týkalo přechodu na vysokou školu.

Testování se účastnilo 14 224 žáků ze 173 škol, z toho 7 143 maturantů.

Cizinci a Slováci na českých VŠ

V průběhu posledních 14 let se výrazně zvýšil podíl cizinců studujících na českých VŠ ze 4 % na 10 %. V roce 2013 se jednalo o cca 40 000 zahraničních studentů.  Z nich 61 % byli studenti ze Slovenska (tj. přibližně 24 500).

Počet i podíl slovenských uchazečů o studium v ČR se udržuje stále na stejně vysoké úrovni. Přibližně polovina z nich je přijata. Ostatní národnosti viz kompletní zpráva, příloha č. 3.

rok 2013 

celkem

Slováci

podíl Slováků

počet uchazečů o studium na českých VŠ

 160 355

 12 833

8,0 %

Slovenská „elita“ míří do Čech

35 % všech letošních slovenských maturantů uvedlo, že uvažuje o podání přihlášky do ČR.

Za studiem v ČR míří spíše ta část studentů, která je studijně lépe disponovaná. Elita středních škol (10% nejlepších maturantů) zvažuje až v 70 % podání přihlášky do ČR. To potvrzuje tezi, že za studiem v ČR míří spíše ta část studentů, která je studijně lépe disponovaná.

Které české obory jsou pro Slováky nejpřitažlivější?

Nejčastěji slovenští maturanti, kteří plánují podání přihlášky v ČR, přemýšlí o studiu oborů ekonomických, lékařských a IT. U lékařských oborů a IT dokonce počet zájemců o studium v ČR převyšuje počet zájemců o studium daných oborů výhradně v SR.

Slováci jdou do ČR za kvalitou

Slovenští uchazeči jako hlavní motivaci pro studium v ČR uvádí v 82 % jako jeden z hlavních důvodů kvalitu studia. Na druhém místě (27 %) jsou lepší pracovní příležitosti v ČR.

Potvrzuje to i Matúš Slančo, slovenský student navštěvující dokonce dvě brněnské fakulty (FSS MU a ESF MU v Brně):

" Jelikož mám roční  zkušenost i se studiem na Slovensku, dovolím si tvrdit, že v kvalitě vysokých škol existují mezi oběma zeměmi propastné rozdíly. Mezi ty hlavní patří využívání informačních systémů, které v Čechách poskytují několikanásobně kvalitnější a rozhodně motivující zázemí pro studium. Hlavním rozdílem ve výuce samotné je pak mnohem větší přenechání odpovědnosti na studentovi v ČR.  Studium na Slovensku je naopak poměrně šablonovité a nepružné, zaměřené spíše na drilování teoretických informací, které ale studenty nikdo neučí použít. Řekl bych proto, že české vysoké školy produkují samostatnější, informačně gramotnejších a na reálný život lépe připravených studenty."

Slovenští uchazeči preferují Brno, Olomouc a Prahu

Mezi slovenskými uchazeči suverénně vedou brněnské fakulty, vyniká Masarykova univerzita (fakulty MU obsadily pět prvních příček, pokud jde o počet uchazečů ze Slovenska). Následují pak olomoucké a pražské fakulty. Nejvyšší počet slovenských uchazečů má Lékařská fakulta MU – celkem 2 331. Přehled nejžádanějších fakult viz kompletní zpráva, příloha č. 2.

Přijímačky zvládnou i v češtině

Přestože složení přijímacích zkoušek v češtině není pro elitu Slovenska problém, řada slovenských uchazečů využívá možnosti složit Národní srovnávací zkoušky (NSZ). Absolvují pouze jeden test studijních předpokladů ve slovenštině, výsledek jim pak uzná řada slovenských i českých fakult. Výsledky NSZ v roce 2014/2015 využívá 64 fakult českých a slovenských vysokých škol.

kompletní přehled fakult: www.scio.cz/fakulty

V posledním ročníku NSZ (2013/14) byl počet účastníků 22 340, z toho bylo 3 620 Slováků.

Nejbližší termín NSZ se koná již 7. února 2015.

 

Kontakt:         Marian Golis,

                        mgolis@scio.cz

                        +420 234 705 541

 

 
9. 2. 2015