Otazníky nad státnímu přijímacími zkouškami na SŠ

 

Ministr Chládek na pondělní tiskové konferenci oznámil, že jednotné přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia budou od roku 2016 povinné. Kolem celého plánu se ale vznáší řada otazníků, na které p. Chládek nechce nebo nemůže odpovědět. Hrozí tak, že jednotné přijímací zkoušky skončí ještě ve větších problémech, než jaké přinesla státní maturita.

 

Plán ministra školství Marcela Chládka na jednotné přijímací zkoušky má řadu mezer, jež nebyly zmíněny:

Zavedení jednotných přijímacích zkoušek by vyžadovalo změnu zákona. V současné chvíli (Školský zákon, č. 561/2004 Sb., §59) zákon říká, že přijímací řízení je plně v kompetenci ředitele školy.

  • Hodlá tedy ministr Chládek změnit zákon?
  • Pokud ne, znamená to, že ředitel bude moci státní přijímací zkoušky odmítnout?

 

Podle Školského zákona (§60) dále musí být oba termíny přijímací zkoušky srovnatelné.

  • Jak chce ministerstvo, resp. CERMAT zajistit srovnání obtížností testů?

 

Jednotné přijímací zkoušky v jednotlivých krajích probíhaly formou veřejných zakázek s výběrovým řízením. Těchto výběrových řízení se ostatně účastnil i CERMAT. V případě státních přijímacích zkoušek je už ale dopředu vybrán CERMAT.

  • Nejedná se o porušení zákona o veřejných zakázkách?
  • Má ministr Chládek právní rozbor, který by uváděl, že je takový postup právně nenapadnutelný?

 

Jan Zíka, ředitel CERMATu, chce připravit testy, které budou obsahovat „zhruba polovinu široce otevřených úloh.“

  • Kdo bude otevřené úlohy hodnotit? Učitelé na středních školách? A budou to dělat zdarma?
  • Jak bude zaručena objektivita?

 

Podle Chládkova návrhu by probíhalo testování elektronicky, s využitím systému pro testování 5. a 9. ročníků. Podle zjištění ČŠI jen 70 % středních škol má k dispozici dostatek počítačů k provedení přijímacích zkoušek v jednom dni.

  • Jak by probíhaly přijímací zkoušky na škole, která má 300 uchazečů, ale jen 30 počítačů?
  • Jak chce ministr zajistit dostatečné technické vybavení školám, kterým chybí?

Kontaktní osoba:

 

Štěpán Pudlák, spudlak@scio.cz, tel.: 605 416 106
9. 2. 2015