Broumovská diskuse: vize vzdělanosti a prezidentští kandidáti

Konference a setkání zajímavých osobností, diskutujících o souvislostech života v České republice i ve světě se letos uskuteční 6. – 7. listopadu v klášteře Broumov. Novinkou je zařazení panelu s prezidentskými kandidáty. Tématem je letos vzdělávání, o kterém budou diskutovat význačné osobnosti současnosti, mezi nimi také Ondřej Šteffl. 

Dvoudenní diskusní konference s doprovodným programem probíhá v broumovském klášteře vždy na začátku listopadu. Jejím cílem je pozvat do Broumova zajímavé osobnosti společenského, politického, vědeckého i duchovního života a rozproudit diskusi na aktuální společenská témata. Každý z pozvaných účastníků obvykle přednese svůj úvodní příspěvek, který je následován moderovanou diskusí zúčastněných. Konference je přístupná široké veřejnosti. Chybět nebude ani doprovodný program pro veřejnost a studenty, pro něž budou opět vypsána stipendia Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov.

Diskutovat chceme mimo jiné i nad těmito otázkami: Co to dnes znamená „být vzdělaný“? Platí teorie nevzdělanosti? Nepřeceňujeme formální vzdělání? Do jaké míry potřebujeme ve vzdělávání řád a jak ho kultivovat? Kde je ve vzdělávání hranice mezi svobodou a odpovědností? Které hodnoty by měl v lidech vzdělávací systém podněcovat? Jak se pozná vzdělanost člověka? Od koho se můžeme v dnešní společnosti učit? Je vzdělání univerzální cesta k lepšímu světu a životu? Jak učit? Co učit? Umíme učit učitele? Jak zvýšit prestiž učitelského povolání? Jak hledat konsensus nad podobou a kvalitou vzdělávání? Má kvalitu vzdělávání řešit jen stát? Jak se v ČR osvědčily soukromé školy všech stupňů?

Program: Slavnostní zahájení - 6. listopad 2017, 14:30

1. panel: 6. listopad 15:00 - 18:00 / Panel prezidentských kandidátů - Jiří Drahoš, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Michal Horáček, Vratislav Kulhánek
2. panel: 7. listopad 9:00 - 12:00 / Vzdělanost v naší době - pohled z nadhledu: Helena Illnerová, Martin Jan Stránský, Ondřej Šteffl
3. panel: 7. listopad 14:00 - 17:00 / Vzdělanost v naší době - pohled z praxe: Vladimíra Dvořáková, Tomáš Feřtek, Nina Nováková

Více informací o diskusní konferenci: www.broumovskediskuse.cz.

 

Kontakt pro média:

Markéta Majerová

tisková mluvčí

mmajerova@scio.cz,

702 046 529