Existuje škola bez vysvědčení, učitelů a tříd? Ano! A od září do ní nastoupí první žáci. Více

Existuje škola bez vysvědčení, učitelů a tříd? Ano! A od září do ní nastoupí první žáci.
Více než sto dětí z Prahy a okolí letos obdrží své poslední „klasické“ vysvědčení. V září totiž
nastoupí do ScioŠkoly, kde známky nejsou, místo učitelů mají průvodce a místo tříd společné
„koleje“. Dětem se tak otevírá zcela nový svět výuky založený na rozvíjení dovedností, svobodě a
chuti k učení, samostatnosti a odpovědnosti.
V novém konceptu vzdělávání by ovšem měli hrát zásadní roli i rodiče. Už se nebude stávat, že by
se rodič dozvěděl o studijních výsledcích svého dítěte jen skrze známky. ScioŠkola přichází mimo
jiné se systémem tzv. tripartitního hodnocení, kde se setkávají rodič, žák a pedagog.
S nápadem založit ScioŠkolu přišel Ondřej Šteffl, ředitel vzdělávací společnosti Scio. ScioŠkola je
soukromá základní škola, která nyní nabírá 1. až 6. ročník, s tím, že s dětmi poroste až do deváté
třídy. Budova se nachází na pražském Chodově v těsné blízkosti Kunratického lesa.
„ScioŠkola se může zdát alternativní, ale je alternativou jen ke klasické škole,“ říká Tomáš Pergler,
ředitel ScioŠkoly. „Naopak principy, na kterých ScioŠkola stojí, tu byly odjakživa: zvídavost dětí,
spolupráce, tvořivost nebo hravost. Právě to v nich chceme rozvíjet. Proto také nechceme dávat
známky, ale spíše děti vést a podporovat. A proto u nás učitelům říkáme průvodci.“
Zájem o zápis do ScioŠkoly na Chodově byl velký, zbývají již jen poslední volná místa. Společnost
Scio ovšem plánuje v budoucnu rozšířit tento koncept i do dalších měst.
Více informací o škole na www.scioskola.cz
Kontakt:
Markéta Majerová
mmajerova@scio.cz
702 046 529
8. 10. 2015