Českými školami zní angličtina

Od začátku listopadu budou v převážně menších a malotřídních českých školách působit tzv. školní asistenti, kteří do nich míří s jasným cílem: zvýšit jazykovou vybavenost. V rámci projektu Ianua Linguarum Reserata (zkráceně Janička) byli vybráni Britskou radou z uchazečů z celé Evropské unie. Pro školy představují velký přínos pro rozvoj angličtiny v jejich každodenní činnosti, který by si ze svých omezených prostředků nemohly dovolit. Školní asistenti jsou od 22. října zaměstnanci Britské rady. Projekt nezatěžuje školy administrativní či finanční zátěží a tím pádem mohou potenciál školních asistentů využít naplno. Mgr. Lenka Proschková, ředitelka do projektu zapojené základní školy v Čechticích, k tomu říká: „O rodilého mluvčího usilujeme již 10 let a asistent se prostě nenašel.“  

Před samotným působením na školách budou asistenti proškoleni odborníky v metodice CLIL[*] a získají i základní přehled o pedagogické praxi a pobytu v České republice. Po absolvování 8denního školení budou připraveni vstupovat nejen do hodin angličtiny a zdokonalovat v anglickém jazyce žáky i učitele, ale také implementovat metodiku CLIL do vzdělávací oblasti RVP pro první stupeň Člověk a jeho svět.

Aktivity školních asistentů budou doplněny video lekcemi s pracovními listy v rámci aktivity VideoCLIL a posilováním internacionalizace škol. Do budoucna by tak na českých školách mělo výrazně přibýt mezinárodních projektů a spolupráce se zahraničními školami.

Projekt Ianua Linguarum Reserata připravila společnost Scio v rámci ESF projektu ve spolupráci s Britskou radou v ČR (British Council).

 

Kontakty:

 

Vedoucí projektu

Eliška Sovová

Mobil: 724 922 698

E-mail: esovova@scio.cz

 

Média

Michaela Dostálová

Mobil: 774 555 570

E-mail: mdostalova@scio.cz

 

Referenční škola

ZŠ Čechtice, Na Lázni 335, 25765 Čechtice, kontaktní osoba Lenka Proschková

Mobil: 607 766 226

E-mail: zs.cechtice@seznam.cz

 

[*]Content and Language Integrated Learning (Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka)
27. 1. 2015