Jihomoravští uchazeči chtějí na FSS, nejlepší uchazeč pochází z Brna

V pátek 3. února proběhl druhý termín Národních srovnávacích zkoušek (NSZ). V Jihomoravském kraji se ho zúčastnilo celkem 460 zájemců o vysoké školy. Nejvyšší počet uchazečů by chtěl studovat na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, na druhém místě je Ekonomicko-správní fakulta. Celkový průměr uchazečů z Jihomoravského kraje je v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) mírně vyšší než republikový průměr.

 

Téměř polovina uchazečů v dotazníkovém šetření v rámci NSZ uvedla, že si vysokou školu vybírá podle uplatnění oboru v praxi. Pro třetinu je nejdůležitější kvalita výuky, pro desetinu hraje hlavní roli studentský život. Po vysoké škole chce téměř polovina uchazečů získat dobře placenou práci, pro třetinu je nejdůležitější dělat to, co je baví.

 

Oproti republikovému průměru v Jihomoravském kraji přišlo k NSZ více uchazečů s vysokoškolsky vzdělanými rodiči. Vysokou školu absolvovalo 43,5 % matek a 43 % otců uchazečů. To je přibližně o 3 % více, než je tomu ve srovnání celé České republiky. Více než polovina uchazečů uvádí, že je pro ně velmi důležité dostat se na svou preferovanou vysokou školu, pro 14 % je to dokonce extrémně důležité.

 

Průměrný percentilový výsledek uchazečů z Jihomoravského kraje v testu OSP byl ve 2. letošním termínu Národních srovnávacích zkoušek 52,9. Celorepublikový průměr je přitom 50,5, tedy o něco nižší. Uchazeči mohou kromě testu OSP rovněž absolvovat další zkoušku. V součtu nejlepšího dosaženého výsledku v testu OSP a v testu z matematiky je nejúspěšnějším uchazečem v celé ČR student Biskupského gymnázia v Brně Jakub Chyba: „Pravděpodobně bych šel rád studovat na Institut ekonomických studií Univerzity Karlovy,“ uvedl. „Líbí se mi myšlenka testování chytrosti studentů a ne zjišťování, kolik znalostí se dopředu naučili, od toho přece teprve jdou na univerzitu,“ komentoval Chyba Národní srovnávací zkoušky.

 

Národní srovnávací zkoušky (NSZ) jsou kritériem pro přijetí na vysoké školy, v letošním roce je využívá celkem 80 fakult v České republice a na Slovensku. NSZ sestávají z testů Obecných studijních předpokladů (OSP), Základů společenských věd, Matematiky a dalších. Každá fakulta si sama určuje, které testy musejí její uchazeči splnit. Výhodou NSZ je především fakt, že v průběhu celého roku probíhá šest termínů testování a uchazeč se může zúčastnit i více z nich, přičemž se započítává ten nejlepší výsledek.

 

 

Kontakt pro média:

  • Jáchym Vintr, Národní srovnávací zkoušky
  • jvintr@scio.cz15. 1. 2018