Komplet na rozvoj emoční inteligence se osvědčil, vychází pokračování

Společnost Scio vydala volné pokračování kompletu Emušáci na rozvíjení emoční inteligence dětí Ferda v tom zase lítá. Podnětem k vytvoření pokračování byl úspěch loni vydané sady, kterou ke vzdělávání dětí v oblasti emocí využívají a doporučují nejen rodiče, ale také učitelé a psychologové.

Emoční inteligence je základním předpokladem životní spokojenosti. Lidé s vysokou emoční inteligencí lépe rozumí svým emocím, nakládají s pocity tak, aby reakce byla adekvátní situaci, a lépe zvládají problémy. Rozumějí ale také emocím okolí a mohou navazovat lépe vztahy s lidmi. Děti, které umějí s emocemi pracovat, jsou podle výzkumů spokojenější, oblíbenější v kolektivu, ale mají také lepší studijní výsledky.

Sada obsahuje knihu, jejímž hlavním hrdinou je žabák Ferda a mouchy – jeho vizualizované emoce. „Pozitivní zpětná vazba a přání, aby příběhy s Ferdou pokračovaly, nás vedlo k rozhodnutí vytvořit volné pokračování. To je určené pro děti od 6 do 10 let a bere si pod drobnohled tentokrát komplikovanější emoce, jako jsou  například stud, zrada, vina, odvaha  nebo přátelství. Dětem je přibližuje prostřednictvím tematických pohádek, které jsou doplněné náměty na aktivity, otázkami, příklady ze života, radami pro rodiče, ale také náladoměrem a hrou s tématikou emocí,“ říká Sylvia Jančiová, spoluautorka knihy.

Knihu, kterou ve spolupráci s dětskými psychology a pedagogy připravila společnost Scio, doporučují odborníci. „Nové příběhy emoce vzájemně propojují a představují náš bohatý vnitřní život v celé jeho šíři. Knihu lze vřele doporučit nejen všem rodičům, ale i odborné veřejnosti, zejména dětským psychologům a pedagogům, kteří mají zájem naučit děti dobře vnímat a popisovat pocity, nebojí se otevřené komunikace a mají chuť podpořit rozvoj emoční inteligence u dětí i u sebe,“ říká Dana Marková, dětská psycholožka. Autorkami druhé řady pomůcek jsou Michaela Dostálová a Sylvia Jančiová ze Scio a psycholožka Helena Vlčková.

Více informací: www.emusaci.cz

Kontakty:

 
Vedoucí projektu a spoluautorka
Sylvia Jančiová
Mobil: 737 325 471
E-mail: sjanciova@scio.cz

Média
Lucie Hejbalová
Mobil: 725 567 708
E-mail: lhejbalova@scio.cz
12. 11. 2015