V Praze proběhne velká mezinárodní konference odborníků na testování

Na konci září (28. - 30. 9. 2011) se v Praze koná konference evropské divize organizace The Association of Test Publishers (ATP, E-ATP), jednoho z největších světových sdružení spojujícících všechny aktéry testování ve školách, od firem vyvíjejících testy, přes neziskové organizace angažující se v této oblasti až po tvůrce vzdělávací politiky.

Hlavní téma třetího ročníku konference prozrazuje její název: Growing Talent in Europe / Gaining Advantage Through Assessment. Konference chce - mimo jiné - poukázat na pozitivní příklady toho, kdy hodnocení výsledků vzdělávání pomohlo k odhalení či rozvoji evropských talentů jako jedné z esenciálních podmínek nejen ekonomického rozvoje evropských zemí. Ty sice patří v oblasti hodnocení výsledků vzdělávání ke světové špičce, vzhledem ke své vnitřní kulturní a jazykové diverzitě ale stojí před výzvami i možnostmi sdílení zkušeností, odborných znalostí, inovací. Na konferenci se proto sejdou přední zástupci vývojářů testů, vzdělavatelů a dalších expertů na poli hodnocení výsledků vzdělávání (přehled hlavních řečníků vizte níže).
 
Společnost Scio se dohodla s organizátorem konference na pomoci se zprostředkováním informací české odborné i široké veřejnosti. Níže proto, se svolením pana Erwina van Schafelaara, předsedy organizačního výboru konference, posíláme pozvánku s odkazem na informační stránky. E-ATP přivítá, pokud se podaří informace o konferenci české odborné i laické veřejnosti zprostředkovat.
 
Podle pana van Shafelaara se organizátorům zatím nepodařilo získat příslib účasti od českého ministerstva školství, ani jeho případné vyjádření. Organizátoři však doufají, že se jim to během následujících tří týdnů podaří. Zástupce českého ministerstva školství by na konferenci rádi uvítali.
 
Více informací můžete získat u mě, případně přímo u předsedy organizačního výboru konference (vizte kontakt níže).
 
bohumil kartous | www.scio.cz, s.r.o.
Pobřežní 34, 186 00 Praha 8 
tel.: 234 705 542,   gsm: 607 727 370
e-mail: bkartous@scio.cz
 
 
---------------
It gives us great pleasure to welcome you all to Prague, the beautiful
capital city of the Czech Republic. We are truly honoured having
our third annual Growing Talent in Europe/ Gaining Advantage Through
Assessment conference there.
 
The Association of Test Publishers (ATP) established the European
Division (E-ATP) in 2006 to provide test publishers and providers
of assessment tools and services in Europe with a collective voice.
Our mission is to educate and engage the various communities of
stakeholders in the testing industry, as well as those who set policy
and guidelines.
 
We are pleased to be here in Prague with the foremost leaders in the
European testing industry, along with leading educators, developers,
and experts in the field of assessment. Our conference committee has
worked hard to provide a rich and diverse program.
 
The purpose of this conference is to facilitate networks, encourage
delegates to identify new business opportunities, and inform industry
professionals about the latest developments and research projects in the
field of educational and performance assessment.
 
Be sure to join us each day to hear our invited keynote speakers: Matthew Syed, Journalist,
Broadcaster and Author, Madan Padaki, Co-Founder, MeritTrac, and Lucian Tarnowski, Founder and
CEO, BraveNewTalent. These speakers will highlight each day of our conference with their wealth of
experience and their intriguing ideas. We hope you will let them be a catalyst for each day of learning.
 
We also hope you will take time at this conference to pursue networking opportunities which will serve
to enrich both your personal and professional lives as you make friends and contacts from the different
areas of the assessment community.
 
Further information you can find here: http://www.eatpconference.eu.com/
 
We wish you a productive conference as well as a relaxing,
educational experience!
 
Sincerely,
 
Erwin van Schaffelaar
Chair, E-ATP
Business Development, Cito
-------------
Regards,

Erwin
 
Erwin van Schaffelaar
Business Developer Cito / chair e-ATP 2011

Amsterdamseweg 13
6814 CM  Arnhem
Netherlands
M +31 (0)26 352 1215
F +31 (0)26 352 1356
erwin.vanschaffelaar@cito.nl



23. 9. 2013